Показване на всички 4 резултата

“Абстракции 2019“ Многолистов календар с лого на всяка страница

Размер: 44 х 31 см със спирала

Рекламно поле: 7 х 4 см

Език: български/ английски

13 листа

 

 

Минимално количество за поръчка: 25 бр.

“Вода 2019“ Многолистов календар с лого на всяка страница

Размер: 31 х 44 см със спирала

Рекламно поле: 6.5 х 9 см

Език: български/ английски

13 листа

 

Минимално количество за поръчка: 25 бр.

“Природа 2019“ Многолистов календар с лого на всяка страница

Размер: 44 х 31 см със спирала

Рекламно поле: 7 х 4 см

Език: български/ английски

13 листа

 

Минимално количество за поръчка: 25 бр.

“Стари къщи 2019“ Многолистов календар с лого на всяка страница

Размер: 31 х 44 см със спирала

Рекламно поле: 17 x 2.7 см

Език: български/ английски

13 листа

 

Минимално количество за поръчка: 25 бр.