High quality corporate gifts. Since 1994.

Седмичен Календар За Подмяна А6, Brunnen 10 755 01 003

Седмичен календар за подмяна формат А6

Календариум:

  • 1 седмица на 2 страници
  • Годишен преглед на текущата и следващата година

Brunnen. Made in Germany.

Формат/Размер

А6 – 8.7 х 15.3 см

Брой страници

144 страници

Хартия

бяла

Нагоре