ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общите условия предоставят информация за Вивати ООД (“Вивати”, “Ние”, “Нас”) и правните общи условия, които регулират използването на https://tefteri.bg/ (“Уебсайт”, “Онлайн магазин”,“Магазина“, „Електронен магазин“), както и всяка покупка на продукт, който поръчвате от онлайн магазина.

Преди да направите поръчка на https://tefteri.bg/, моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия. Моля, имайте предвид, че настоящите Общи условия могат да бъдат периодично актуализирани, без предварително известие. На уебсайта винаги ще има достъпна актуализирана версия на Общите условия.

Версията на Общите условия, която ще е валидна за Вашата поръчка, ще бъде достъпна на https://tefteri.bg/ към момента на поръчката, освен ако не се изисква да се направят промени в настоящите Общи условия по закон или от правителствени органи и не бъдем длъжни да приложим тези промени по предварително направени от Вас поръчки.

Използвайки електронния магазин и изпращайки поръчки на https://tefteri.bg/, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали Общите условия и че сте съгласни да сте напълно обвързани с техните разпоредби.

ДЕФИНИЦИИ

Продукти – Тефтери, бележници, химикалки, ученически пособия и други артикули, описани на нашия уебсайт.

Потребител – Всяко лице, което посети електронния магазин.

Клиент – Всяко физическо лице на възраст над 18 години, което изпраща поръчка чрез електронния магазин. След приемането на поръчката от Вивати Клиентът се обръзва с договора за продажба от разстояние.

Поръчка – Материалното проявление на желанието за покупка на продуктите от настоящия електронен магазин чрез използване на електронните средства, достъпни на уебсайта.

Акаунт – Личен раздел от уебсайта, за който има приложени имейл адрес и парола и се използва от регистрирания потребител за целите на изпращане на поръчка. Съдържа информация за регистрирания потребител и неговата дейност на уебсайта, предоставена от самия регистриран потребител (лични данни) или автоматично регистрирана от уебсайта (История на поръчка, фактури и др.)

Информационен бюлетин – Търговска и рекламна комуникация, предавана изключително в електронен формат и на текуща база на регистрирания потребител, при условие че регистрираният потребител е предоставил съгласието си в тази връзка, без тя да представлява оферта от Вивати.

Съдържание – Всички графики, чертежи, разпечатки, снимки, изображения, звуци, музика, видео, аудио, текстове, лога, бутони, база данни, дизайн, софтуер и други елементи, които могат да бъдат визуализирани или достъпни на уебсайта.

РАЗДЕЛ А. ЗА НАС

 

A.1. Информация за компанията

Този уебсайт е собственост и се управлява от Вивати ООД, дружество, регистрирано и функциониращо съгласно българското законодателство, със седалище в България, гр. София, кв. Витоша, ул Чавдар Мутафов 53, надлежно регистрирано в Българския Търговски регистър.

A.2. Данни за контакт

Моля, не се колебайте да отправяте запитвания на нашия отдел за обслужване на клиенти на следните данни за контакт:
Адрес за кореспонденция: гр. София 1700 кв. “Витоша”, ул. “Данаил Крапчев” 15
Телефон: 02 860 20 46
E-mail: shop@tefteri.bg

РАЗДЕЛ Б. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Настоящите Условия за ползване на уебсайта (“Условия на уебсайта”) са валидни за Вашия достъп и всякакво използване на уебсайта на Вивати, както и за всяка Ваша поръчка на уебсайта, независимо как отваряте уебсайта и какви технологии или устройства използвате за този достъп.
Чрез достъпа, сърфирането, регистрацията или използването на уебсайта по всеки възможен начин, както и чрез изпращане на поръчки чрез уебсайта, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали Условията и че сте съгласни да сте напълно обвързани с техните разпоредби.

Б.1. Достъп до електронния магазин

Уебсайтът е достъпен безплатно за всеки, който има достъп до интернет.
Не гарантираме, че нашият сайт и каквото и да е съдържание в него ще бъдат винаги достъпни или непрекъснати. Можем да спираме, оттегляме, прекратяваме или променяме част от или целия сайт без уведомление. Не носим никаква отговорност пред Вас, ако по някаква причина нашият сайт не е достъпен в даден момент или период.

Б.2. Права върху съдържанието

Всички електронни материали и елементи, които формират съдържанието на настоящия уебсайт, са защитени от авторски права, регистрации на търговски марки и други права на интелектуална и индустриална собственост. Всички тези права са собственост или са запазени в полза на Вивати ООД или на доставчиците на това съдържание.

Б.3. Вашето използване на този уебсайт

Можете да използвате този уебсайт за домашни, лични и законни цели.
Не можете да използвате уебсайта или каквото и да е съдържание от него:
– по начин, който нарушава действащите национални и международни закони или наредби,
– по начин, който нарушава, ограничава или забранява правото на друго лице да използва този уебсайт,
– за каквито и да е търговски цели,
– за умишлено предаване, изпращане или качване на данни или материали, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, шпионски софтуер, рекламен софтуер или каквито и да е други опасни програми или кодове, предназначени да повлияят неблагоприятно на работата на компютърен софтуер или хардуер,
– за предаване или осигуряване изпращането на каквито и да е нежелани или неразрешени рекламни или промоционални материали или всякаква друга форма на подобни покани (спам).
– за лична изгода.

Освен това се съгласявате:
– да не копирате, възпроизвеждате, рамкирате, препубликувате, изтегляте, отпечатвате, публикувате, повторно публикувате, излъчвате, записвате, предавате, съобщавате на обществеността, пращате линкове и дийп линкове или разпространявате по някакъв начин уеб страниците или материалите на уебсайта или компютърните кодове или елементи, съставляващи уебсайта, освен за ваше лично ползване, без нашето предварително писмено съгласие,
– да не променяте или разпространявате по никакъв начин промени на съдържанието на уебсайта, включително, но не само премахването на лога и търговските марки на Вивати,
– да не увреждате, нарушавате или влияете на сигурността на която и да е част от този уебсайт, неговото съдържание или свързана с него мрежа или софтуер,
– да не правите измамни поръчки на уебсайта.
Запазваме си правото незабавно да забраним достъп до уебсайта на всеки потребител и да затворим акаунта на всеки регистриран потребител, който нарушава тези разпоредби.

Б.4. Точност на съдържанието

Ще положим разумни усилия, за да предоставяме точно, пълно и актуално съдържание. Включването на продукти на уебсайта в определено време не предполага или не гарантира, че тези продукти ще бъдат налични по всяко време. Запазваме си правото да прекратим предлагането на всеки продукт по всяко време.
Доколкото е разрешено от действащите закони, Вивати се отказва от всички декларации и гаранции, без значение дали са изрично или подразбиращи се във връзка с точността на съдържанието.
Ако възникнат грешки във връзка с описанието и/или цените на продукт, или ако липсват съответни данни от информацията за продукта, предоставена на уебсайта, Вивати си запазва правото да поправи тези грешки и евентуално да отмени или да направи промени в конкретни поръчки, доколкото това ще бъде в съответствие с приложимите закони.
Вивати цели да покаже точния цвят на продуктите на снимките на уебсайта, но компанията не поема отговорност за разлики в цвета, които могат да възникнат поради настройки на екрана и използването на различни видове екрани/ устройства.

Б.5. Повреда на Вашия компютър или друго устройство

Вивати полага разумни усилия да гарантира, че този уебсайт не съдържа вируси и друго злонамерено или вредно съдържание. Но ние Ви препоръчваме да предприемете всички предпазни мерки, за да осигурите безопасен достъп до уебсайта и неговото съдържание, тъй като не можем да гарантираме, че използването на този уебсайт няма да причини вреда на Вашия компютър или друго устройство. С изключение на случаите, когато това се изисква от действащите закони, Вивати не носи отговорност пред никое лице за загуба или вреда, която това лице претърпява в резултат на вируси или друго злонамерено или вредно съдържание, до което то има достъп от или чрез уебсайта.

Б.6. Връзки към други уебсайтове

Уебсайтът може да включва връзки към други уебсайтове, които не са под контрола на Вивати. Тези връзки са предоставени единствено за удобство или за целите на споделяне на информация с потребителя и не следва да се тълкуват като одобрение на тези свързани уебсайтове от наша страна.
Не поемаме отговорност за съдържанието на уебсайтовете, посочени като връзки към нашия уебсайт. Не носим отговорност за никаква загуби или щети, които могат да възникнат от използването им.

Б.7. Свързване с нашия уебсайт

Можете да се свържете изключително с нашата начална страница без нашето предварително одобрение, при условие че:
– го направите по начин, който е честен и законен, на уебсайт, който е Ваша собственост,
– не накърните репутацията на Вивати и не се възползвате от нея,
– не предлагате никаква форма на сдружение, одобрение или съгласие от наша страна, ако това сдружение, одобрение или съгласие не съществува,
– проверите съответствието на уебсайта, с който правите връзка, със стандартите, изложени в настоящите Условия за използване.
Запазваме си правото да оттеглим разрешението си за свързване без предизвестие.

Б.8. Социални мрежи

Настоящите Условия на уебсайта регулират и всички изпращания, които правите на уебсайтовете или страниците на свързана с Вивати трета страна, като нашата Facebook страница, Twitter, Pinterest, YouTube или друга социална мрежа. Всички коментари, изображения, видеоклипове и всякакви други материали, публикувани на социална мрежа, на която и да е трета страна, трябва да отговарят на настоящите Условия на уебсайта и на Условията за използване на социални мрежи на третата страна, както е приложимо.

РАЗДЕЛ В. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА

Настоящите Общи условия за продажба (“Общи условия за продажба”) се прилагат за всяка поръчка, която правите чрез https://tefteri.bg/, независимо от това как посещавате уебсайта.
Преди да направите поръчка, трябва внимателно да прочетете настоящите Общи условия за продажба. Чрез изпращане на поръчка чрез нашия уебсайт, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и сте съгласни да се обвържете с настоящите Общи условия за продажба в тяхната цялост. Ако не сте съгласни с настоящите Общи условия за продажба в тяхната цялост, не трябва да поръчвате продукти чрез уебсайта.

В.1. Страни по Договора за продажба от разстояние

Настоящите Общи условия за продажба регулират договора за продажба от разстояние между дружеството Вивати. (“Продавач”) и клиента (“Клиент”), формализиран чрез уебсайта за покупката на продукти на Вивати.
За да направите поръчка чрез уебсайта, Клиентът трябва да е навършил 18 години или повече и да бъде крайният потребител. Изрично е забранена продажбата на продукти на непълнолетни лица.

В.2. Регистриране на акаунт/гост

За да направите поръчка, можете да регистрирате акаунт при нас или да изберете да направите поръчка като гост, без да регистрирате акаунт. Можете да изберете да регистрирате акаунт при нас и след подаване на поръчка като гост.
При регистрацията трябва да предоставите някои лични данни за себе си. Моля, уверете се, че всички предоставени лични данни са верни, точни, актуални и пълни във всяко отношение. Можете да актуализирате или поправите данните си по всяко време, като влезете в акаунта си. Моля, вижте нашата Политика за защита на личните данни за повече информация относно начина на използване и съхраняване на личната Ви информация.
Когато правите поръчка чрез уебсайта като гост, ще трябва да ни предоставите някои задължителни лични данни, които събираме за целите на обработване на поръчката и фактуриране. Няма да съхраняваме данните, които ни предоставяте чрез поръчка като гост (освен за обработване на поръчката Ви или ако сте избрали да получавате информационния ни бюлетин). За повече информация за начина относно използване и съхраняване на личната Ви информация, моля, вижте нашата Политика за защита на личните данни.

В.3. Сигурност на акаунта

При регистрация на акаунт ще Ви бъде поискана парола за поддържане на сигурността на акаунта Ви. Паролата на акаунта, която предоставите, трябва да бъде уникална и сигурна. Носите отговорност за запазването на поверителността на Вашата парола и всички дейности, които се извършват във Вашия акаунт. Вивати не носи отговорност пред никое лице за загуби или вреди, които могат да възникнат в резултат на неизпълнението от Ваша страна на разпоредбите за защита на Вашата парола или акаунт.
Ако установите или подозирате нарушение на сигурността или на неразрешено използване на Вашата парола или акаунт, моля, незабавно уведомете Вивати. Не съобщавайте Вашата парола на никого и не я записвайте на видно място, не носете паролата при личните си документи.

В.4. Поръчки и изпращане на поръчка

Артикулите във Вашата количка не са запазени и могат да бъдат закупени от други клиенти преди финализиране на поръчката и изпращането й към Вивати ООД. Сключването на договор за продажба от разстояния се финализира след натискане на бутона „Потвърди поръчката“.

Изпращането на поръчка чрез уебсайта изисква извършването на следните стъпки:

  1. Изберете продуктите, които желаете, изберете цвят (ако е приложимо) и ги добавете към кошницата. Добавете толкова продукти, колкото желаете.
  2. Натиснете иконката с кошница в горния десен ъгъл, за да въведете информация за доставка, дали желаете фактура и да изберете начин на плащане. Тук също така ще имате възможност да промените количество на даден продукт или да го премахнете от поръчката си.
  3. Прегледайте цялата предоставена информация и потвърдете поръчката. С потвърждаването на поръчката Вие напълно и безрезервно приемате версията на наличните Общи условия на уебсайта, които се прилагат за бъдещия договор за продажба от разстояние.
  4. Ще получите обаждане от нас с цел потвърждаване данните за поръчката.

Доставката на продуктите зависи от наличността им. Ако не можем да доставим продуктите, ще Ви уведомим за това възможно най-скоро и поръчката Ви ще бъде отказана или променена.

Всички поръчки, които правите на този уебсайт, първо трябва да бъдат приети от нас в съответствие Раздел В.5. по-долу.

В.5. Приемане на поръчка и сключване на договор за продажба от разстояние

Освен ако не сме Ви уведомили, че не приемаме Вашата поръчка или не сте я анулирали, приемането на поръчката и сключването на договора за продажба от разстояние между Вас и Вивати ще се извърши в момента, в който получите потвърждение по имейл или телефон за съответната поръчка.
Преди изпращане на продуктите, Вивати има право да откаже поръчка по каквато и да е причина, включително вследствие на законни и нормативни изисквания.
Договорът за продажба от разстояние се сключва за определен срок. Този договор се счита за прекратен, когато Вивати и Вие сте извършили взаимните си задължения във връзка с условията и изискванията, предприети съгласно тези Общи условия.

В.6. Начин на плащане и фактуриране

Вивати приема следните начини на плащане:
– Плащане в брой при доставка
Плащането се извършва в брой на куриера, който доставя пратката, съдържаща поръчаните продукти.
– Банков превод
Заплащате сумата по следната банкова сметка:

Титуляр: Вивати ООД
Банка: РайфайзенБанк България
IBAN: BG81RZBB91551062332817
BIC: RZBBBGSF

Моля, изчакайте да се свържем с Вас и не превеждайте сумата по поръчката преди да се свържем с Вас за потвърждение, че всички поръчани продукти са налични!

Въз основа на предоставените от Вас лични данни, когато правите поръчка, Вивати ще Ви предостави съответните документи на хартиен носител при доставката на продуктите. С изпращането на поръчка Вие давате съгласието си.

В.7. Доставка, получаване и прехвърляне на риск и собственост

Доставката се извършва по куриер.
Моля, имайте предвид, че таксите за доставка и сроковете варират в зависимост от вида на поръчаните продукти и адреса за доставка.
Трябва да проверите състоянието на опаковката при доставка. Ако опаковката е повредена, не трябва да приемате доставката.
Всички рискове за продуктите, които поръчвате (включително риск от загуба и/или повреда на продуктите), преминават към Вас, когато Вие или трето лице, посочено от Вас, получите физическо притежание на продукта в момента на доставката. Собствеността на продуктите няма да се прехвърли, докато не получим пълно плащане.
Не носим отговорност за забавяне или невъзможност за доставяне на продукти, ако забавянето или невъзможността се дължат изцяло или частично на обстоятелства извън нашия контрол.

В.8. Връщане на несъответстващи продукти

Имате право да върнете дефектни или несъответстващи продукти. Ако претенциите Ви са основателни, Вивати ООД ще възстанови сумата за продукта, с изключение на транспортните разходи, свързани с връщането, в рамките на 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата, на която сте предали продукта на нас или на упълномощено лице с протокол за предаване.

В.9. Право на отказ

Имате право да анулирате цялата или част от поръчката си в рамките на 14 (четиринадесет) календарни дни, считано от датата, на която Вие (или лице, което определите, освен куриер) получите продуктите (или последния продукт в случай на доставка на части) без да посочвате причина.
За да упражните правото си на отказ е необходимо:
да опаковате артикулите в оригиналната им опаковка
да изпратете пратката си на следния адрес:гр. София 1700 кв. “Витоша”, ул. “Данаил Крапчев” 15
За да спазите крайния срок за отказ, достатъчно е да изпратите съобщението си относно упражняване на право на отказ преди изтичането на срока за отказ.

Последствия от отказа

Ако изберете да откажете продукт, ще Ви върнем всички получени от Вас плащания, с изключение на разходите за доставка (допълнителните разходи, произтичащи от избора Ви на вид доставка, различен от най-ниската цена на стандартна доставка, която предлагаме), без неоснователно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата, на която сме информирани за решението Ви да се оттеглите от този договор. Ще извършим това възстановяване на суми, като използваме същия начин на плащане, какъвто сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не е уговорено друго. Можем да задържим възстановяването на сумата, докато не получим обратно стоките или докато не представите доказателства, че сте върнали стоките, в зависимост от това кое действие настъпи по-рано.

Вашите задължения в случай на отказ:
– да върнете продуктите или да ги предадете на нас или на лице, упълномощено от търговеца да получи стоките без неоснователно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на проявление на правото на отказ.
– да върнете продуктите в добро състояние и в тяхната оригинална опаковка,
– ако е приложимо, носите отговорност само за понижената стойност на стоките, получена от обработката на стоките, различна от необходимата за установяване на естеството, характеристиките и функционирането на стоките.

Задълженията на Вивати OOД в случай на отказ:
– да възстанови всички плащания, получени от Вас, с изключение на разходите за доставка, без неоснователно закъснение и във всеки случай не по-късно от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на върнатите продукти,
– В случай че сме Ви изпратили стоки и сте анулирали поръчката си, можем да задържим възстановяването на плащането, докато не получим обратно стоките или докато не представите доказателства, че сте върнали стоките, в зависимост от това кое действие настъпи по-рано.

В.10. Описания и цени на продуктите

Описание на основните характеристики на продуктите можете да намерите на страниците на продуктите на уебсайта. Взели сме разумни предпазни мерки, за да се опитаме да опишем добре всички продукти, но имайте предвид, че при опита си да покажем точно цветовете на продуктите си на уебсайта, действителните цветове, които виждате, ще зависят от настройките на монитора Ви и не можем гарантираме, че показването на който и да е цвят на Вашия монитор ще отразява точно цвета на продукта при доставка.
Цените на продуктите на уебсайта са посочени на страниците на продуктите и включват ДДС. Таксите за доставка и банковите такси, ако са приложими, могат да бъдат добавени към крайната цена. Затова платената от Вас крайна цена се състои от следните компоненти: Цена на продукта + такси за доставка (ако е приложимо) + банкови такси (ако е приложимо).
Цените и офертите могат да варират и могат да са налични само за ограничени периоди от време. Всички цени и оферти зависят от наличността и могат да бъдат изтеглени или изменени по преценка на Вивати.
Взели сме разумни предпазни мерки, за да се опитаме да гарантираме, че всички продукти са с правилни цени. Но е възможно, въпреки максимално положените усилия, някои продукти, изброени на уебсайта, да не са с правилни цени. Вивати не носи отговорност за сгрешените цени.
Ако Вивати открие грешка в цената на продуктите, които сте поръчали, ще Ви уведомим във възможно най-кратък срок. Вивати ще Ви предостави възможност да потвърдите отново поръчката си на правилната цена или да я анулирате.

В.11. Гаранции на продуктите

За продуктите, продавани на нашия уебсайт, ние гарантираме високо качество и съответствие с описанието на уебсайта ни.

В.12. Отговорност

Вивати носи отговорност единствено за загуби, които са предвидими последици от нарушаването на настоящите Общи условия. Ние няма да носим отговорност пред Вас, ако сме възпрепятствани или се забавим да спазим задълженията си по настоящите Общи условия за продажба, вследствие на нещо, което Вие (или лице, действащо от Ваше име) извършите или не извършите, или в резултат на събития, които са извън нашия разумен контрол.
Трябва да следвате инструкциите/препоръките, които Ви даваме за запазване на безопасността на продуктите, които сте поръчали (включително инструкции или ръководства за продукти, предоставени с продуктите). Не можем да поемем отговорност за щети върху продукти, причинени от неспазването на тези инструкции/препоръки.

РАЗДЕЛ Г. КОМУНИКАЦИЯ

Комуникацията, включваща уведомления, искания, оплаквания между Вас и Вивати, ще се осъществява предимно по имейл или уведомления, публикувани на уебсайта. Чрез достъпа си до уебсайта и изпращането на поръчки Вие се съгласявате с тези електронни начини на комуникация и приемате, че всички споразумения, уведомления, информация и друга комуникация, която Вивати Ви предоставя по електронен път, отговарят на всяко законово изискване, че тази комуникация трябва да бъде в писмен вид и на траен носител.

РАЗДЕЛ Д. ПРОЦЕДУРА ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

Стараем си винаги да удоволетворявам желанията на клиентите ни, но въпреки това, ако имате оплакване, изпратете имейл на: shop@tefteri.bg, като ни дадете пълни подробности, включително дата на покупка и референтен номер на поръчка, ако е приложимо, три имена, адрес и данни за контакт.
Ние ще Ви предоставим официален отговор/решение по имейл в срок от 5 (пет) работни дни от получаване на оплакването Ви.
Ако не сте удовлетворени от нашето предложение, можете допълнително да отправяте оплакванията си до Националния орган за защита на потребителя

РАЗДЕЛ Д. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Настоящите Общи условия се регулират и тълкуват в съответствие с българското законодателство.

РАЗДЕЛ Е. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Нямате право да прехвърляте или да възлагате на подизпълнители което и да е от Вашите права или задължения по настоящите Общи условия на трета страна, освен ако не сме дали съгласието си в писмен вид.
Ние можем да възлагаме, прехвърляме или да даваме на подизпълнители всяко от нашите права или задължения по настоящите Общи условия на трета страна по наша преценка, при условие че тази трета страна осигури същата степен на гаранция и отговорност към Вас.
Никое облекчение или забавяне от наша страна при упражняването на което и да е право или корективна мярка, съгласно настоящите Общи условия, няма да действа като отказ от това право или корективна мярка и няма да окаже влияние върху способността ни впоследствие да упражняваме това право или корективна мярка. Всеки отказ от право трябва да бъде съгласуван с нас.
Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия се окаже незаконна, невалидна или неприложима от който и да е съд в компетентната юрисдикция, останалата част от тези Общи условия остава в пълна сила и действие.